Make your own free website on Tripod.com

thegioitinhyeu.jpg

Home
Ung Hoàng Phúc
H.A.T
Mây Trang
carolsart1.gif

Welcome to
Thế Giới T́nh Yêu

From : Admins
Welcome everybody, we are the admins of this website, we've made up this website because we'd like everybody to enjoy the Vietnamese music. When we build up this website, we've made some mistakes, please forgive us and we'll try to fix them as well as we can. Thanks a lot everybody.
 

Forum Đă Hoàn Tất
Sau một thời gian nâng cấp và sửa chữa, forum của Thế Giới T́nh Yêu đă chính thức đi vào hoạt động ngày 25 tháng 4, các bạn hăy nhấn vào một trong hai địa chỉ này để chuyển đến forum, tinhyeu.b4.to hoặc tinhvanuocmat.qn.com

Thông Báo Của Admin
 
Xin mọi người lưu ư, các bạn nhớ tắt các bài nhạc khác ở trong cùng trang đó trước khi nghe bài hát bạn thích. V́ lần đầu c̣n nhiều sai sót, xin các bạn niệm t́nh tha lỗi, admin sẽ sữa chữa lại trong thời gian ngắn nhất.

Liên Lạc :
 
Admin :
 

carolsart1.gif

© Thế Giới T́nh Yêu
Designed by : god_of_love147